ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ -ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

 Διαλέξεις του μαθήματος από τον καθηγητή Λ.Χ. Μαργαρίτη

  • Ζωντανή μετάδοση των διαλέξεων (εφ' όσον πραγματοποιούνται στην αίθουσα διαλέξεων Γ.Πανταζή του Τμήματος Βιολογίας ή στο αμφιθέατρο ΝΑΟ):

  • Μέσω Powerpoint (με Internet Explorer)

 ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΑΡΧΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ 1ο , 13-11-2000, "Γενική Εισαγωγή, βιομόρια, εξέλιξη, οργάνωση ευκαρυωτικού πυρήνα"

  wmv file, asx file, object_tag file

ΜΑΘΗΜΑ 2ο , 20-11-2000, "Κεφ. 4, Βιολογικές Μεμβάνες"

ΜΑΘΗΜΑ 3ο , 27-11-2000, "Κεφ. 2, Μέθοδοι και Τεχνικές"

ΜΑΘΗΜΑ 4ο , 11-12-2000, "Κεφ. 5, Σύνθεση και μετατροπή πρωτεϊνών"

ΜΑΘΗΜΑ 5ο , 18-12-2000, "Κεφ. 6-7, Μιτοχόνδρια, υπεροξυσώματα, λυσοσώματα"

                                                                    κεφ 7, wmv file, asx file, object_tag file

ΜΑΘΗΜΑ 6ο , 18-12-2000, "Κεφ. 8, Κυτταροσκελετός, μυϊκά ινίδια"

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 2001-2002

 

 

 

Send mail to lmargar@biol.uoa.grwith questions or comments about this web site.
Last modified: Αυγούστου 03, 2011