B  Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο   Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

 

ΛΟΥΚΑ Χ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΦΥΣΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ  

Click here for the English Version of this page

 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 

 

I. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

1943: Γεννήθηκα στη Ν. Ερυθραία Αττικής στις 9 Μαΐου

1961: Απολυτήριο Γυμνασίου Κηφισιάς.

1962-1964 : Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων

1968: Πτυχιούχος Φυσικών Επιστημών της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

1966: Μετεκπαίδευση στη λειτουργία και στις Βιολογικές εφαρμογές Ηλεκτρονικού Μικροσκοπίου Διέλευσης (Ολλανδία, Eindhoven-Philips Laboratories και Rijksuniversiteit Leiden- Laboratorium voor electronenmicroscopie).

1965-1970: Έκτακτος άμισθος βοηθός στο Εργαστήριο Γενικής Βιολογίας της Φυσ/κής Σχολής του Παν/μίου Αθηνών.

1970: Βοηθός στο Εργαστήριο Γενικής Βιολογίας της Φυσικομαθηματικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών.

1970-1974: Εκπόνηση Διδακτορικής διατριβής με θέμα "Συμβολή στη μελέτη του σχηματισμού του χορίου στα ωοθυλάκια της Drosophila melanogaster".

1971-1974: Φοίτηση στο Τμήμα Βιολογίας

1973: Μετάβαση στο Παν/μιο Johns Hopkins, Dept.of Biology (Baltimore, Maryland, U.S.A.) για την εκμάθηση τεχνικών απομόνωσης DNA (Καθηγητής Ε.Ν. Μουνδριανάκης) καθώς και στο Παν/μιο Harvard (The Biological Laboratories) για χρησιμοποίηση  Ηλεκτρονικού μικροσκοπίου Σάρωσης.

1974: Διδάκτωρ των Φυσικών και Μαθηματικών Επιστημών (κλάδος Βιολογικών Επιστημών) της Φυσ/κής Σχολής του Παν/μίου Αθηνών.

1974-1976: Μεταδιδακτορικός ερευνητής και συνεργάτης του μαθήματος "Βιολογία Κυττάρου" στο Παν/μιο Harvard (the Biological Laboratories) με τον Καθηγητή Daniel Branton.

1975: Επιμελητής του Εργαστηρίου Γενικής Βιολογίας του Παν/μίου Αθηνών.

1977: Μετάβαση μετά από υποτροφία του "Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας" (N.I.H.) των Η.Π.Α. στο Παν/μιο Colorado (Dept. of Molecular, Cellular and Developmental Biology) για τη χρησιμοποίηση Ηλεκτρονικού Μικροσκοπίου Υψηλής τάσης 1.000.000 volts με τον Καθηγητή Keith R. Porter.

1977: Εκλογή ως Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρίας Βιολογικών Επιστημών (επανεκλογή κατά το 1979 και το 1982).

1980: Υποτροφία Ε.Μ.Β.Ο (European Molecular Biology Organization) για συμμετοχή στο workshop "Three dimensional structure analysis by Electron Microscopy", (MRC Laboratory, Cambridge, UK)

1980: Πρόσκληση για διάλεξη στο ετήσιο Συνέδριο Αναπτυξιακής Βιολογίας στη Γαλλία (C.N.R.S., Gif Sur Yvette)

1982: Έγκριση διατριβής επί Υφηγεσία και απονομή του τίτλου του Υφηγητή Βιολογικών Επιστημών από τη Φυσικομαθηματική Σχολή του Παν/μίου Αθηνών

1982: Μετάβαση μετά από πρόσκληση, στο E.M.B.L. (European Molecular Biology Laboratory), Heidelberg, για διεξαγωγή ερευνητικού προγράμματος με τον Dr.Kevin Leonard

1983: Εκλογή σε θέση μόνιμου Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

1984: Πρόσκληση για διάλεξη σε Συμπόσιο στο XVII INTERNATIONAL CONGRESS OF ENTOMOLOGY (Hamburg, August 20‑26)

1984: Πρόσκληση για διάλεξη στο "1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ", Αθήνα, Δεκέμβριος.

1984: Πρόσκληση για διάλεξη στο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ (Πάτρα, Νοέμβριος)

1984: Έκδοση του συγγράμματος "ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ".

1985: Συγγραφή και έκδοση μετά από πρόσκληση 70σέλιδου άρθρου ανασκόπησης με τίτλο   "Structure and Physiology of the Eggshell" για τη 10τομη σειρά "Comprehensive Insect Biochemistry, Physiology and Pharmacology". Έκδοση Pergamon Press, Oxford

1985: Β' Έκδοση του συγγράμματος "ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ"

1986: Eκλογή ως εκπρόσωπος του Τμήματος Βιολογίας στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Αθηνών

1987: Εκλογή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή

1987: Eπανεκλογή ως Συγκλητικός

1987: Έκδοση του Συγγράμματος "ΡΑΔΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ: Ακτινοβολίες και ζωή".

1987: Εκλογή ως Διευθυντής του Τομέα Βιοχημείας, Κυτταρικής - Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Τμήματος Βιολογίας του Παν/μίου Αθηνών. Επανεκλογή το 1990, 1992 και 1994

1989: Εκλογή ως Προέδρου του  Τμήματος Βιολογίας του Παν/μίου Αθηνών.

1989: Γ' έκδοση και συμπλήρωση σε 2 τόμους (640 σελ.) του συγγράμματος "ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ".

1990: Πρόσκληση για διάλεξη στο "2nd International Congress of Dipterology " (Bratislava, Chechoslovakia).

1991: Eκλογή σε θέση Καθηγητή Κυτταρικής Βιολογίας και    Ηλεκτρονικής    Μικροσκοπίας στο Βιολογικό Τμήμα του Παν/μίου Αθηνών.

1991: Πρόσκληση οργάνωσης Συμποσίου με θέμα "Ultrastructure and Molecular architecture of egg chorion" στο 19th International Congress of Entomology (Peking, China)

1991: Εθνικός εκπρόσωπος στο Πρόγραμμα Βιοτεχνολογίας της Ε.Ο.Κ.

1993: Πρόσκληση συγγραφής άρθρου ανασκόπησης με τίτλο "Structure of the egg" από τον εκδοτικό οίκο Willey-Liss.

1995: Εκλογή ως Προέδρου του Τμήματος Βιολογίας του Παν/μίου Αθηνών.

1996: Πρόσκληση για διοργάνωση Συμποσίου με τίτλοInsect oogenesis” στο XX International Congress of Entomology, Florence.

1997: Εκλογή ως Προέδρου του Τμήματος Βιολογίας του Παν/μίου Αθηνών

1998 - σήμερα: Υπεύθυνος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) "Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική" του Τμήματος Βιολογίας και της Ιατρικής Σχολής του Παν/μίου Αθηνών

 

 

ΙΙ. Ε Ρ Ε Υ Ν Η Τ Ι Κ Ο   Ε Ρ Γ Ο

 

            Το σύνολο του ερευνητικού έργου είναι αποτέλεσμα των παρακάτω ερευνητικών κατευθύνσεων:

 

            α) Μελέτη της δομής και της λειτουργίας φυσιολογικού και παθολογικού κερατοειδή χιτώνα σε διάφορα σπονδυλόζωα και στον άνθρωπο  κάτω από πειραματικές συνθήκες (δημοσιεύσεις υπ' αριθμ. 1, 2, 5, 6, 7, 11, 12, 30, 48).

            Απώτερος στόχος του προγράμματος αυτού είναι η διερεύνηση των κυτταροβιολογικών παραμέτρων στην ασθένεια του κερατοειδόκωνου και στις επιδράσεις της υπεριώδους ακτινοβολίας και των ακτίνων laser.

            β) Μελέτη της δομής και λειτουργίας ενός πρότυπου συστήματος κυτταρικής διαφοροποίησης, αυτοσυγκρότησης και απόπτωσης, όπως είναι η ωογένεση/χοριογένεση στα Έντομα (δημοσιεύσεις υπ' αριθμ. 8, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35-46, 50, 51, 52, 53, 55).

            Το πρόγραμμα αυτό έχει ως κεντρικό άξονα τη δομή και λειτουργία του προγράμματος χωρο-χρονικής διαφοροποίησης των θυλακοκυττάρων στα έντομα, των υπερδομών που σχηματίζουν καθώς και το μηχανισμό του προγραμματισμένου κυτταρικού θανάτου.

            γ) Συγκριτική διερεύνηση των υπεροξειδασών στο χόριο των εντόμων και σε άλλους οργανισμούς.

            Μελετώνται, οι υπεροξειδάσεις των εντόμων από δομική/λειτουργική σκοπιά καθώς και τα γονίδια που τις εκφράζουν στο χόριο των εντόμων αλλά και Φυτά και σε Μύκητες. Απώτερος στόχος είναι στα πλαίσια ενός ευρύτερου ευρωπαϊκού προγράμματος η αξιοποίηση των γνώσεων αυτών στη γεωργία και στη βιομηχανία (βλέπε δημοσιεύσεις)

            δ) Μελέτη της δομής των βιολογικών μεμβρανών και ιδιαίτερα της αντιστοιχίας ανάμεσα στα "σωματίδια ψυκτοεξάχνωσης" και στις μεμβρανικές πρωτεΐνες (δημοσιεύσεις υπ' αριθμ. 3,4,13,14).

            Το πρόγραμμα αυτό εστιάζεται σε μελέτη μεμβρανικών πρωτεϊνών και στην ανάπτυξη μεθόδου "κυκλικής σκίασης" για την ανίχνευσή τους. Πρόσφατη επέκταση του προγράμματος αυτού αποτελεί η κυτταρική και μοριακή μελέτη μεμβρανοπαθειών ανθρώπινων ερυθροκυττάρων σε κληρονομικές ασθένειες.

            ε) Ραδιοϊχνηθέτες για φαρμακολογικές εφαρμογές - ανάπτυξη λιποσωμάτων στην κοσμετολογία και στην φαρμακευτική τεχνολογία (δημοσιεύσεις υπ' αριθ. 23, 28, 47, 49, 54, 56).

            στ) Ανάπτυξη συστημάτων ανάλυσης και επεξεργασίας εικόνας τόσο σε φωτογραφίες μικροσκοπίας (ηλεκτρονικής-φωτονικής) όσο και σε ηλεκτροφορήματα. 

 

            Στην έρευνα αυτή, αλλά και στην εκπαίδευση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών έχουν χρησιμοποιηθεί οι εξής μέθοδοι και τεχνικές:

·      Φωτονική μικροσκοπία φωτεινού πεδίου, σκοτεινού πεδίου, αντίθεσης φάσεων και φθορισμού.

·      Ηλεκτρονική μικροσκοπία διελεύσεως (τομές, αρνητική χρώση, σκίαση, περίθλαση ηλεκτρονίων, στερεοηλεκτρονιογράφηση, κ.λ.π.).

·      Κυτταροχημεία με φωτονικό και ηλεκτρονικό μικροσκόπιο.

·      Αυτοραδιογραφία με φωτονικό και ηλεκτρονικό μικροσκόπιο.

·      Ανάλυση κρυσταλλικών βιολογικών δομών με περιθλασίμετρο Laser και με ηλεκτρονικό υπολογιστή.

·      Ψυκτοεξάχνωση και ψυκτοτεμαχισμός.

·      Κυτταροκαλλιέργειες.

·      Διαφορική φυγοκέντρηση και υπερφυγοκέντρηση.

·      Ηλεκτρονική μικροσκοπία υψηλής τάσης 1.000.000 volt.

·      Ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης.

·      Ηλεκτροφόρηση.

·      Ακτινοβόληση ιστών με υπεριώδη ακτινοβολία.

·      Στερεοηλεκτρονιογράφηση σε Η.Μ. διέλευσης, σάρωσης και υψηλής τάσης.

·      Ανοσοηλεκτρονική μικροσκοπία και ανοσοκυτταροχημεία.

·      Ανίχνευση πρωτεϊνών με Western blotting.

·      PCR και in situ υβριδοποίηση

·      Ανάλυση και επεξεργασία εικόνων με ηλεκτρονικό υπολογιστή.  

bullet

Συστήματα πολυμέσων, παραγωγή video clips, ψηφιακή φωτογραφία, ζωντανή μετάδοση μαθημάτων και διαθεσιμότητα μαθημάτων "on demand"

 

 

ΙΙΙ. ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ

 

1966: Philips Laboratories, Eindhoven, Netherlands. Χειρισμός και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μικροσκοπίου.

1966: Laboratorium voor Electronemicroscopie, Rijksuniversiteit Leiden, Netherlands (Prof. Th. Deams). Εφαρμογές του Ηλεκτρονικού Μικροσκοπίου στη βιολογική έρευνα.

1971: Balzers, Liechtenstein. Χειρισμός και λειτουργία συστήματος Ψυκτοεξάχνωσης (Freeze-etching).

1971: Wetzlar, W. Germany (Ernst Leitz Laboratories).  Εκμάθηση χειρισμού    μικροχειριστού (micromanipulator).

1973: Dept. of Biology, The Johns Hopkins University (Καθηγητής Ε. Μουδριανάκης).

Εκμάθηση βιοχημικών τεχνικών (απομόνωση πυρήνων, χρωματίνης, DNA ηλεκτροφορήσεις- χρήση ραδιοϊσοτόπων).

1974-1976: The Biological laboratories, Harvard University, Cambridge, Massachusetts. Μεταδιδακτορικός ερευνητής.

bulletΕφαρμογές και βελτιώσεις συστήματος ψυκτοεξάχνωσης (freeze-etching) μελέτης βιολογικών μεμβρανών (Prof.  Daniel Branton).
bulletΑνάλυση και επανασύσταση κρυσταλλικών βιολογικών δομών με περιθλασίμετρο Laser (Prof. S. Harrison, Dept.  of Chemistry, Harvard University και Dr. David             DeRosier, Brandeis University, Waltham, Massachusetts).
bulletHλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης (Scanning Electron Microscopy) (American Optical Laboratories και SEM laboratory, Museum of Comparative Zoology, Harvard University).
bulletΤεχνικές ηλεκτρονικής μικροσκοπίας διέλευσης (Dr. K.  Miller, EM. Lab., The Biological Laboratories, Harvard University).
bulletΒιοχημικές τεχνικές (απομόνωση πολυκεφαλών φάγου Τ4). (Princeton University, Dept. of Biochemical Sciences, Drs. M.  Laemmli and J. Paulson).
bulletΚυτταροκαλλιέργειες -in vitro ανάπτυξη-  ηλεκτροφόρηση, αυτοραδιογραφία (Drs. W.H. Petri and A.R. Wyman, The Biological Laboratories, Harvard University και Dept. of Biology, Boston College).

1977: Χρησιμοποίηση ηλεκτρονικού μικροσκοπίου υψηλής τάσης (HVEM) 1.000.000 volt για τη μελέτη του χορίου με τρισδιάστατη απεικόνιση (Drs. K.R. Porter και M. Fotino, Dept. of Cellular, Molecular and Developmental Biology, University of  Colorado, Boulder).

1978, 1979: Δίμηνη παραμονή στις Η.Π.Α. για επιστημονική συνεργασία σε θέματα απομόνωσης ζωνών χορίου (Καθηγητής W.H.  Petri, Boston College) και επανασύστασης κρυσταλλικής χοριονικής ζώνης (Καθηγητής D. DeRosier, Brandeis University).

1980: Τρισδιάστατη δομική ανάλυση με ηλεκτρονική μικροσκοπία (Drs. R. Henderson, A. Klug, L. Amos, D. DeRosier, Laboratory of Molecular Biology, Medical Research Council, Cambridge, England).

1982: Τεχνικές επανασύστασης βιολογικών κρυσταλλικών δομών με ηλεκτρονιογραφίες σειράς κλίσεων, πυκνομέτρηση και ηλεκτρονικό υπολογιστή (Dr. K. Leonard, European Molecular Biology Laboratory, Heidelberg).

1985:European Molecular Biology Organization, "Course on Electron microscope image analysis", 14-22, August.

1991: Pasteur Institute (Paris, France), Συνεστιακό σαρωτικό Μικροσκόπιο Laser.

1993: DKFZ (Heidelberg), Ανάλυση και επεξεργασία εικόνας

 

ΙV. ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ - ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

1. Προγραμματισμένη σύνθεση ειδικών πρωτεϊνών κατά τη διαφοροποίηση. Συμβολή στη μελέτη του σχηματισμού του χορίου στα ωοθυλάκια της Drosophila melanogaster..

Μαργαρίτης Λ.Χ.

Διατριβή επί Διδακτορία (1974).

2. Η χοριογένεση στη Drosophila melanogaster: Ένα πρότυπο. σύστημα για τη μελέτη της κυτταρικής διαφοροποίησης.

Μαργαρίτης Λ.Χ..

Διατριβή επί Υφηγεσία, Αθήνα, 1980.

3. Structure and Physiology of the egg shell

L.H. Margaritis

In, Comprehensive Insect Physiology, Biochemistry and Pharmacology. Edited by G.A. Kerkut and L.I. Gilbert, Volume 1, chapter 6, pages 153-230. Pergamon Press, 1985

4. Κυτταρική Βιολογία (σελ. 505), Επτάλοφος, Αθήνα, 1984. (Β  έκδοση 1985).

5. Κυτταρική Βιολογία (Γ έκδοση), σελ. 640, Λίτσας, Αθήνα,.  1992.

6. Ραδιοβιολογία: Ακτινοβολίες και Ζωή, Επτάλοφος, Αθήνα, 1987.

7. “Structure of the egg: A Review”.

Margaritis L.H. and Mazzini M.

In "Microscopic Anatomy of Invertebrates", F. W. Harrison (editor), Willey-Liss Publishers, 1998.

 

V. ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ  ΣΕ  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ  ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 

1976: 6th European Congress for Electron Microscopy (Jerusalem, Israel). Biological Sciences Symposium. "Reliability of new techniques in freeze-etching; Auto radiography, Rotary shadowing and particle labelling".

1978: 1o Σεμινάριο Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας και Μικροανάλυσης. (Αθήνα, Μάρτιος). "Η ηλεκτρονική μικροσκοπία στον τομέα. των Βιοϊατρικών Επιστημών" και "Ψυκτοεξάχνωση| Βασικές. αρχές και εφαρμογές".

1980: 2ο Συνέδριο Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας και Μικροανάλυσης. (Αθήνα, Απρίλιος). "Modern Electron Microscopy in biochemical research"..  

1980: Colloque, La Drosophile: Etude du development. (Centre. Νational de la Researche Scientifique, Gif Sur Yvette,. France, November). "Drosophila egg-shell development and.structure - Chorion genes mapping".

1982: FEBS Meeting (Athens, May). "The Drosophila melanogaster. egg-shell - Structure and development".

1984: International Congress of Entomology (Hamburg, August). . "Structure and Physiology of the egg-shell".

1984: Συνέδριο Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας (Πάτρα,. Νοέμβριος). "Η ερυθροκυτταρική μεμβράνη. Οργάνωση των. συστατικών και συμμετοχή τους στον κυτταρικό σκελετό".

1984: Πανελλήνιο Συμπόσιο Εφαρμογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στην Ιατρική (Αθήνα, Δεκέμβριος). "Χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών στην επίλυση της δομής και. λειτουργίας βιολογικών σχηματισμών και στην εύρεση βιολογικών σχέσεων".

1984: 7ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, Ηράκλειο, 29 Νοεμβρίου ‑1 Δεκεμβρίου. "Δομή και Φυσιολογία του κελύφους των αυγών στα έντομα".

1989: III Balkan Congress on Electron Microscopy (Athens, September). "Structure-function analysis of the insect egg-shell as deduced by electron microscopy".

1990: 1st Greek-Israel Electron Microscope Symposium (Tel-Aviv, May). "Electron microscope techniques in the study of choriogenesis".

1990: 2nd European Congress on Dipterology, Bratislava, Chehoslovakia. "Drosophilidae: Analysis of the eggshell"..

1991: Annual meeting of the Belgium Society for Electron Microscopy (Namur, Belgium, April). "Immunolocalization of a peroxidase in the eggshell of D. melanogaster".

1992: International Congress of Entomology, Peking, China, July. "Molecular architecture of the Insect egg-shell"

1996: Πρόσκληση για διοργάνωση Συμποσίου με τίτλοInsect oogenesis” στο XX International Congress of Entomology, και ομιλία με τίτλο «Egg structure and oogenesis», Florence, Italy.

 

VI. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

 

·      2nd Balkan Congress for Electron Microscopy (Istanbul, September 1977): Μέλος Επιτροπής Προγράμματος.

·      1ο Σεμινάριο Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας και Μικροαναλύσεως (Αθήνα, Μάρτιος 1978): Γεν. Γραμματέας.

·      International Conference on Molecular and Developmental Biology of Insects (Heraklion, Crete, July 1978): Μέλος. Οργανωτικής Επιτροπής.

·      2nd Athens Congress on Electron  Microscopy and Microanalysis (Athens, April 1980): Γεν. Γραμματέας.

·      XIV International Embryological Conference (Patras, September 1980): Mέλος Οργανωτικής Επιτροπής.

·      3ο Ετήσιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών (Αθήνα, Απρίλιος 1981).

·      3rd Athens Seminar on Electron Microscopy and Microstructure (Athens, May 1983).

·      6ο Ετήσιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών  (Αθήνα, Απρίλιος 1984).

·      2nd European Congress of Cell Biology (Budapest 1986): Μέλος Επιτροπής Προγράμματος.

·      9th European Congress on Electron Microscopy (York,.England,  September 1988). Μέλος της "InternationalScientific Advisory board"..

·      III Balkan Congress on Electron Microscopy (Athens, Greece, 1989). Πρόεδρος  Οργανωτικής Επιτροπής.

·      12ο Ετήσιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών (Μυτιλήνη, Απρίλιος,1990). Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής.

·      10th European Congress on Electron Micrposcopy (Granada, Spain, 1992). Μέλος της "Ιnternational Scientific advisory board".

·      Ετήσια Συνέδρια της Ελληνικής Εταιρίας Βιολογικών Επιστημών (1991-σήμερα)

 

 

VII. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 

1967: Philips Gloelampenfabriken. Εκπαίδευση στην Ηλεκτρονική Μικροσκοπία στο Παν/μιο Leiden (Ολλανδία) και στο Τμήμα Εφαρμογών του Εργοστασίου Philips (Eindhoven, Ολλανδία).

1971: Βalzers, Liechtenstein. Εκπαίδευση σε ψυκτοεξάχνωση.

1973: Παν/μιο Johns Hopkins. Εκτέλεση τμήματος της Διδακτορικής διατριβής.

1975‑76: Υπηρεσία Ερευνών Ατομικής Ενέργειας (Η.Π.Α.) για μεταδιδακτορικές σπουδές στο Παν/μιο Harvard (Cambridge, Massachussetts.).

1976: Yπουργείο Συντονισμού (Υπηρεσία Τεχνικής  Βοήθειας). Τρίμηνη παραμονή  στο  Παν/μιο Harvard για μελέτη  βιολογικών μεμβρανών ερυθροκυττάρων.

1977: Scientific Affairs Division. North Atlantic Treaty Organization. Τριετής επιχορήγηση ερευνητικού προγράμματος  με τίτλο "Cellular differentiation;  A genetical, biochemical and ultrastructural study of Drosophila egg-shell", σε συνεργασία με τον Dr. W. Petri (Boston College, Mass.).

1977: National Institute of Health (H.Π.Α.). 15νθήμερη μετεκπαίδευση στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο υψηλής τάσης. του Παν/μίου του Colorado, για επίλυση προβλημάτων του ερευνητικού μου προγράμματος.

1977‑86: Ετήσιες επιχορηγήσεις ερευνητικών προγραμμάτων από το Παν/μιο Αθηνών.

1980: Κοινωφελές Ίδρυμα "Α. ΩΝΑΣΗΣ". Ετήσια επιχορήγηση ερευνητικού    προγράμματος "Μελέτη κυτταρικής διαφοροποίησης στα ωοθυλάκια του εντόμου D. melanogaster".

1978-83 και 1980-85: Ίδρυμα "Α. ΩΝΑΣΗΣ". Επιχορήγηση δύο μεταπτυχιακών φοιτητών του ερευνητικού μου προγράμματος.

1983: ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ. Ετήσια επιχορήγηση ερευνητικού προγράμματος "Η χοριογένεση των Εντόμων σαν φαινόμενο μελέτης της κυτταρικής διαφοροποίησης και εξέλιξης των ειδών".

1984‑85: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Διετής επιχορήγηση ερευνητικού προγράμματος "Μελέτη δομής και φυσιολογίας κελύφους σε έντομα οικονομικής σημασίας".

1986: Κοινωφελές Ίδρυμα "Α. ΩΝΑΣΗΣ". Διετής επιχορήγηση ερευνητικού    προγράμματος και δύο μεταπτυχιακών φοιτητών "Βιολογική-Βιοχημική μελέτη σε έντομα οικονομικής σημασίας".

1988‑90: Γ.Γ.Ε.Τ. "Μελέτη πρότυπου κυτταροβιολογικού συστήματος".

1990: Γ.Γ.Ε.Τ. (Πρόγραμμα Π.Α.Β.Ε.) "Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης και ανάλυσης βιοϊατρικών στοιχείων".

1990: Γ.Γ.Ε.Τ. (Πρόγραμμα Κοινοπραξίας). "Συλλογή ταξινομικών δεδομένων και επεξεργασία τους με Η.Υ."

1990: Ε.Ο.Κ. Έγκριση Δ.Π.Σ. (Διαπανεπιστημιακού Προγράμματος Συνεργασίας) ERASMUS για ανταλλαγές φοιτητών και μελών Δ.Ε.Π. με το Portsmouth    Polytechnic, U.K.

1991: Ανανέωση και επέκταση του ανωτέρω προγράμματος με  συμμετοχή 7 Ευρωπαϊκών Παν/μίων

1992: Ανανέωση και επέκταση του ανωτέρω προγράμματος με συμμετοχή 15 Ευρωπαϊκών Παν/μίων.

1993: Ανανέωση και επέκταση του ανωτέρω προγράμματος με συμμετοχή 22 Ευρωπαϊκών Παν/μίων

1994: Ανανέωση και επέκταση του ανωτέρω προγράμματος με τη συμμετοχή 27 Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων

1992: Υπουργείο Υγείας (Κ.Ε.Σ.Υ.) Έγκριση ερευνητικού προγράμματος "Μελέτη μεμβρανοπαθειών στον Ελληνικό πληθυσμό" (σε συνεργασία με το Κέντρο Μεσογειακής  αναιμίας του Λαϊκού Νοσοκομείου).

1993-1995: E.O.K. Πρόγραμμα Human Capital & Mobility με συνεργασία 7  Ευρωπαϊκών Εργαστηρίων για τη μελέτη και τις οικονομικές εφαρμογές των υπεροξειδασών.

1994: Υπουργείο Υγείας (Κ.Ε.Σ.Υ.). Έγκριση ερευνητικού προγράμματος "Μελέτη της τοξοπλάσμωσης με στόχο την προγεννητική διάγνωση" (σε συνεργασία με το Κέντρο Μεσογειακής αναιμίας του Λαϊκού Νοσοκομείου).

1996-1999: Πρόγραμμα Υ.Π.Ε.Ρ. με τίτλο “Γενετική, Βιοχημική, Δομική και Μοριακή μελέτη των πρωτεϊνών  σε κληρονομικές διαταραχές της ερυθροκυτταρικής μεμβράνης”

1996-1998: Πρόγραμμα Π.ΕΝ.Ε.Δ. “Χαρακτηρισμός υπεροξειδασών εντόμων (δίπτερα) οικονομικής σημασίας. Συγκριτική μελέτη με άλλες ζωικές και φυτικές υπεροξειδάσες-εφαρμογές στη Γεωργία”

1997  Πρόγραμμα «Πρακτικής άσκησης φοιτητών» χρηματοδοτούμενο από το ΥΠΕΠΘ (υπεύθυνος Προγράμματος)

1998  Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Ειδίκευσης «Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική», χρηματοδοτούμενο από ΕΠΕΑΕΚ (υπεύθυνος Προγράμματος)

1998 TMR Program «Peroxidases in agriculture, the environment and in industry», χρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε.

      

VIII. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

            Από το 1976 έχω σταδιακά αναλάβει την επίβλεψη υποψηφίων διδακτόρων στα πλαίσια των αντίστοιχων ερευνητικών δραστηριοτήτων, ως εξής:

1. Σταδιογραφική μελέτη της βιτελλογένεσης και κινητική της έκκρισης των πρωτεϊνών του χορίου στα ωοθυλάκια της D. melanogaster (Ν. Μεσσήνη, Διδ. διατριβή, 1982).

2. Μορφογένεση, δομή και σύσταση των αναπνευστικών νηματίων στα ωοθυλάκια της D. melanogaster (Β. Γαλανόπουλος, Διδ. διατριβή, 1983).

3. Μελέτη και απομόνωση μεταλλαγμένων στελεχών που εμφανίζουν ανωμαλία χοριογένεσης (Κ. Κομητοπούλου, Διδ. διατριβή, 1982).

4. Μορφογένεση και συσχέτιση δομής με τη λειτουργία της εσώτερης χοριονικής ζώνης και του στρώματος κεριού στα ωοθυλάκια του Δίπτερου Drosophila melanogaster (I. Παπασιδέρη, Διδ. διατριβή,.1986).

5.Επίδραση υπεριώδους ακτινοβολίας στον κερατοειδή χιτώνα θηλαστικών. Υπερμικροσκοπική μελέτη. (Μ. Βαϊκούσης Διδ. διατριβή. Εγκρίθηκε από την Ιατρική Σχολή του Παν/μίου Αθηνών, 1984).

6. Μορφογένεση της μικροπύλης στη D. melanogaster και σε άλλα Δίπτερα (Φ. Ζαράνη, υπότροφος Ιδρύματος "Α. Ωνάση", Διδ. διατριβή, 1990).

7. Απομόνωση πυρηνικού RNP -συμπλέγματος απο ηπατικό ιστό αρουραίου. Μορφολογική, βιοχημική και ανοσολογική μελέτη. (Ε. Αδαμτζίκη, Διδ. διατριβή, 1986, -συνυπευθυνότητα καθοδήγησης με Καθ. Κ. Σέκερη).

8. Μελέτη της χοριογένεσης σε έντομα οικονομικής σημασίας (Δ. Μουζάκη, Διδ. διατριβή 1991)

9. Εύρεση φυλογενετικών σχέσεων με χρήση μορφολογικών και βιοχημικών κριτηρίων σε είδη Δροσόφιλας (Μ. Καλαντζή-Μακρή, Διδ. διατριβή, .1992).

10. Αξιοποίηση μορφολογικών και βιοχημικών κριτηρίων χοριογένεσης για την εξαγωγή φυλογενετικών σχέσεων σε είδη της οικογένειας Drosophilidae με έμφαση στη D. virilis (I. Τρουγκάκος, Διδ. διατριβή, 1998)

11. Ανίχνευση, χαρακτηρισμός και συγκριτική μελέτη των υπεροξειδασών στα ωοθυλάκια των εντόμων D. melanogaster, D. oleae, C. capitata - συσχέτιση με άλλες υπεροξειδάσες (Κ. Κεραμάρης, Διδ. διατριβή, 1999).

12. Έλεγχος αναπαραγωγής του D. oleae με τη χρήση αντιμεταβολιτών (Ε. Ζωγράφου, Διδ. διατριβή,  1996)

13. Συγκριτικές μελέτες υπεροξειδασών (Φ. Ντουρούπη, Διδ. διατριβή,  υπό εκπόνηση)

14. Μοριακή, γενετική και δομική μελέτη των πρωτεϊνών της ερυθροκυτταρικής μεμβράνης (Μ. Αντωνέλου, Διδ. διατριβή,  υπό εκπόνηση, συνυπευθυνότητα επίβλεψης με Δρ. Ι. Παπασιδέρη).

15. Κυτταρική και μοριακή μελέτη της υπεροξειδάσης του χορίου στη Drosophila melanogaster και σε έντομα οικονομικής σημασίας. (Ουρ. Κωνσταντή, Διδ. διατριβή,  υπό εκπόνηση).

16. Μελέτη των πρωτεϊνών της ερυθροκυτταρικής μεμβράνης σε κληρονομικές και επίκτητες μεμβρανοπάθειες. (Π. Μαργέτης, Διδ. διατριβή, υπό εκπόνηση, συνυπευθυνότητα επίβλεψης με Δρ. Ι. Παπασιδέρη). 

17. Κυτταροβιολογική μελέτη της απόπτωσης κατά την ωογένεση στα Δίπτερα (I. Nέζης, Διδ. διατριβή,  υπό εκπόνηση).  

    Εκτός των ανωτέρω, έχει πραγματοποιηθεί επίβλεψη μεγάλου αριθμού Διδακτορικών Διατριβών Ερευνητικών Ιδρυμάτων.

 

 

ΙX.  ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

 

·      Ελληνική Εταιρεία Βιολογικών Επιστημών (Γεν. Γραμματέας απο  το 1977- Πρόεδρος απο το 1986).

·      Ελληνική Βιοχημική και Βιοφυσική Εταιρεία (μέλος απο το 1976)

·      American Society for Cell Biology (μέλος απο το 1976).

·      Νew England Society for Electron Microscopy (μέλος απο το 1975).

·      American Association for the Advancement of Sciences (μέλος απο το 1975).

·      New York Academy of Sciences (μέλος απο το 1974).

·      Society for Developmental Biology (U.S.A.) (μέλος απο το 1985).

·      Royal Microscopical Society (U.K.) (μέλος απο το 1986).

·      British Biochemical Society (μέλος από το 1994).

   

Χ. ΚΡΙΤΗΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 

1.      International Journal Insect Morphology and Embryology (Editorial Board).

2.      Journal of Structural Biology.

3.      Journal of Evolutionary Biology.

4.      Insect Biochemistry and Molecular Biology.

5.      Tissue and Cell (Churchill Livingstone Medical Journals)

6.      Journal of Zoology (by Cambridge University Press for the Zoological Society of London).  

7.     Scientific American (Ελληνική Έκδοση), μέλος Συντακτικής Επιτροπής.

 

 Ξένες γλώσσες : Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά.

 

 

 

 

Send mail to lmargar@biol.uoa.grwith questions or comments about this web site.
Last modified: Αυγούστου 03, 2011