ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (ΜΔΕ)

"ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ" 

   Το πρόγραμμα λειτουργεί απο το 1997, αρχικά ως ΜΔΕ του Τμήματος Βιολογίας του Παν/μίου Αθηνών και απο το 1998 ως Διατμηματικό μεταξύ του Τμήματος Βιολογίας και της Ιατρικής Σχολής του Παν/μίου Αθηνών στα πλαίσια των ΕΠΕΑΕΚ Ι και ΙΙ, ενώ συνεχίζεται χωρίς δίδακτρα με μόνη χρηματοδότηση απο τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπαουργείου Παιδείας απο το 2004. Το ΜΔΕ αυτό είναι διετούς διάρκειας και γίνονται δεκτοί μετά απο επιλογή, πτυχιούχοι Βιολογίας, Ιατρικής και συναφών επιστημών καθώς και απόφοιτοι ΤΕΙ.

    Εχει ως στόχο την παροχή των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων ώστε οι απόφοιτοι να απορροφηθούν στο χώρο της Υγείας ή να συνεχίσουν για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει ένα κύκλο μαθημάτων, όπως αναλυτικά περιγράφεται στον Οδηγό Σπουδών,  καθώς και εκπόνηση πτυχιακής-διπλωματικής εργασίας. Περισσότερες λεπτομέρειες περιέχονται στον σχετικό κανονισμό λειτουργίας. Επίσης, στο πλαίσιο της λειτουργίας του Μεταπτυχιακού αυτού προγράμματος πραγματοποιείται  ζωντανή μετάδοση των μαθημάτων μέσω του Διαδικτύου καθώς και ψηφιακή καταγραφή τους. Το υλικό που προκύπτει δίδεται με τη μορφή CD στους μεταπτυχιακούς φοιτητές και είναι επίσης διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μας για κάθε ενδιαφερόμενο.

μικροσκόπιο ΝΙΚΟΝ

    Η επιλογή των υποψηφίων πραγματοποιείται κάθε χρόνο, σύμφωνα με την προκήρυξη αφού υποβληθεί η σχετική αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  2005

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  2004

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  2002

ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 16-10-2001

    Το πρόγραμμα υποστηρίζεται διοικητικά και τεχνικά απο τη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας (τηλ. 7274247) και απο τη Γραμματεία του ΜΔΕ (τηλ. 7274310) υπο την επίβλεψη του Προέδρου της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής, καθηγητή Λουκά Χ. Μαργαρίτη.

Ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες διδασκαλίας και

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στο Τμήμα Βιολογίας

Εικόνες από τις δραστηριότητες και τον εξοπλισμό του ΜΔΕ

 

 

Send mail to lmargar@biol.uoa.grwith questions or comments about this web site.
Last modified: Αυγούστου 03, 2011