ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (ΜΔΕ)

"ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ" 

Ιδρυτής: Καθηγητής Λουκάς Χ. Μαργαρίτης

   Το Μεταπτυχιακό αυτό Πρόγραμμα Ειδίκευσης  λειτουργεί απο το 1997, αρχικά ως ΜΔΕ του Τμήματος Βιολογίας του Παν/μίου Αθηνών και απο το 1998 ως Διατμηματικό μεταξύ του Τμήματος Βιολογίας και της Ιατρικής Σχολής του Παν/μίου Αθηνών στο πλαίσιο αρχικά της χρηματοδότησης μετά απο αξιολόγηση των ΕΠΕΑΕΚ Ι και ΙΙ. Από το 2004 συνεχίζεται χωρίς δίδακτρα με μόνη χρηματοδότηση απο τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας . Το ΜΔΕ αυτό είναι διετούς διάρκειας και γίνονται δεκτοί μετά απο επιλογή, πτυχιούχοι Βιολογίας, Ιατρικής και συναφών επιστημών καθώς και απόφοιτοι ΤΕΙ σύμφωνα και με το αντίστοιχο ΦΕΚ λειτουργίας του

    Εχει ως στόχο την παροχή των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων ώστε οι απόφοιτοι να απορροφηθούν στο χώρο της Υγείας ή να συνεχίσουν για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει ένα κύκλο μαθημάτων, όπως αναλυτικά περιγράφεται στον Οδηγό Σπουδών,  καθώς και εκπόνηση πτυχιακής-διπλωματικής εργασίας. Περισσότερες λεπτομέρειες περιέχονται στον σχετικό κανονισμό λειτουργίας. Επίσης, στο πλαίσιο της λειτουργίας του Μεταπτυχιακού αυτού προγράμματος πραγματοποιείται  ζωντανή μετάδοση των μαθημάτων μέσω του Διαδικτύου καθώς και ψηφιακή καταγραφή τους. Το υλικό που προκύπτει δίδεται με τη μορφή CD στους μεταπτυχιακούς φοιτητές και είναι επίσης διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μας για κάθε ενδιαφερόμενο. Οι καταγεγραμμένες Διπλωματικές εργασίες ευρίσκονται επίσης σε ειδικό διαδικτυακό τόπο.

Το πρόγραμμα του ΜΔΕ ευρίσκεται υπό συνεχή αξιολόγηση και βελτίωση με πρόσφατη τροποποίηση του μαθήματος "Μοριακή Βιολογία - in silico προσεγίσεις" και την εισαγωγή νέου μαθήματος "Ακτινοβολίες και Υγεία"

    Η επιλογή των υποψηφίων πραγματοποιείται κάθε χρόνο, σύμφωνα με την προκήρυξη αφού υποβληθεί η σχετική αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

 

 

ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 16-10-2001

    Το πρόγραμμα υποστηρίζεται διοικητικά και τεχνικά απο τη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας (τηλ. 7274247) και απο τη Γραμματεία του ΜΔΕ (τηλ. 7274310, 7274877, κ. Αναγνωστοπούλου) υπο την ευθύνη του Προέδρου της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής, καθηγητή Λουκά Χ. Μαργαρίτη.

Ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες διδασκαλίας και

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στο Τμήμα Βιολογίας

Εικόνες από τις δραστηριότητες και τον εξοπλισμό του ΜΔΕ

Δικτυακή επικοινωνία με το συνεστιακό σαρωτικό μικρόπιο Laser ΝΙΚΟΝ

 

 

Send mail to lmargar@biol.uoa.grwith questions or comments about this web site.
Last modified: December 1st, 2012